Milí bratia a sestry.

Vypočujte si dve Biblické videozamyslenia našej sestry farárky Mgr. Zuzany Lipovskej
a započúvajte sa do piesne našej hudobnej skupiny Okamih Pravdy.