Drahí priatelia CZ ECAV HÁJ.

Je tu koniec školského roka – čas poďakovať učiteľom, pedagógom a vyhodnotiť dochádzku detí z detskej besiedky.
Tešíme sa, že na besiedku chodievalo pravidelne do 25 detí.

DUCHU SVÄTÝ ĎAKUJEME, že si oslovoval srdcia rodičov, krstných a starých rodičov, aby prinášali deti k Božiemu slovu.

POZRITE SI FOTOGRAFIE z dnešnej nedele – vyhodnotenia účasti detí a večere Pánovej.

Share this...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter