Je nádherné začať školský rok s požehnaním od Pána Ježiša.

Požehnanie detí, študentov a pedagógov bolo pred druhou piesňou… Vidieť tú radosť a vďačnosť nás veľmi potešila.
Pán nás povzbudil cez kázeň našej sestry kaplánky Mgr.Zuzany Lipovskej s 1.knihy Samuelovej 9 kapitoly,
ktorú si môžete vypočuť tu    
Po kázni sme v pokore vyznávali svoje hriechy a prijali sme Božie odpustenie a sviatosť Večere Pánovej.
Na záver nám poslúžil mladší spevokol nádhernou piesňou „Smieme kráčať vo svetle Božom“,ktorú nám zaspievali po slovensky,anglicky a africky…
Bol to nádherný čas.. Pozrite si fotografie…