ECAV HÁJ
ECAV HÁJ
Závierka občianskeho roka 2022. Silvester
/

„Na čo sa dnes rozpomínaš ty …?“

Žalm 77,12-16

Na skutky Hospodinove sa chcem rozpomínať, áno, rozpomínať sa na Tvoje pradávne divy. O každom Tvojom diele hĺbať, o Tvojich skutkoch rozjímať. Svätá je, Bože, Tvoja cesta! Ktoré božstvo je tak veľké ako Boh? Ty si Boh, ktorý robí divné veci, svoju moc dal si poznať medzi národmi. Ramenom vykúpil si svoj ľud, Jákobových a Jozefových synov. Sela.