ECAV HÁJ
ECAV HÁJ
Závierka občianskeho roka. Silvester 2021
/

Evanjelium podľa Lukáša 12,32

Neboj sa, malé stádočko, lebo zaľúbilo sa vášmu Otcovi dať vám kráľovstvo.