Drahí priatelia, sestry a bratia v Ježišovi Pánovi našom.

Minulý rok okolo jesene prišiel náš Hájsky kurátor s nápadom:
„Bratia, čo keby sme, ako cirkevný zbor spravili takú ozajstnú zabijačku prasaťa?“
Slovo dalo slovo a tak sme sa v piatok pomodlili a za prítomnosti veterinára milé prasiatko (za ktoré ďakujeme bratovi Pavlíkovi) zabili a rozporciovali. Mäsko sme nechali deň vyzrieť. V sobotu sme sa tridsiati cirkevníci s modlitbou na perách pustili výrobky vyrábať. Klobásky, tlačenka, masť, škvarky, pašteka a zabíjačková kapustnica rozvoniavali celým Hájom. Vôňa prilákala nejedného hosťa, hasičov i fašiangové maškary. Náš vzácny brat farár sa musel veru riadne obracať, aby všetkých hostí milým slovom povzbudil a privítal. Prišiel nás pozrieť aj primátor mesta Turčianskych Teplíc Mgr. Igor Hus a ochutnal s našich výrobkov. Po práci sme začali hodúvať. Skoro všetko sa pojedlo a čo sa nezjedlo na výslužku sa rozdalo.
Čo na záver povedať?

PANE JEŽIŠI ĎAKUJEME TI Z CELÉHO SRDCA ZA DAR SPOLOČENSTVA,
I ZA DARY NA STOLY NÁM DÁVANE