Božie slovo, ktoré Nás bude sprevádzať celým rokom 2024 je napísané v Žalme 46 v 9 verši:

„Poďte a hľaďte na skutky Hospodinove!

Úžasné veci spôsobil na zemi!“

Žalm 46,9

 

Prajme Vám požehnaný rok 2024.