OBEŽNÍK SENIORA KU SENIORÁTNEMU DŇU

!!!KLIKNI TU!!!

Seniorátny deň Turčianskeho seniorátu ECAV
– nedeľa 10.9.2017. Program v areáli cirkevného zboru a priestoroch Evanjelickej spojenej školy v Martine bude nasledovný:

  • 09:00 – 10:00 hod. služby Božie (Memorandové námestie)
  • 10:00-10:30 Prestávka
  • 10:30 – 11:30 hod. semináre
  • 12:00 – 14:00 hod. obed a voľný čas na rozhovory
  • 14:00 – 15:30 hod. popoľudňajší program
  • 15:30 – 16:00 hod. záverečné spoločné stretnutie
  • 17:30 – 18:30 hod. opera Hrad prepevný, Ev.kostol v Necpaloch

Môžte si naplánovať z Vášho cirkevného zboru celodenný, zborový autobusový
zájazd na toto stretnutie.

!!!! PLAGÁT – KLIKNI TU !!!!

Share this...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter