Drahí naši bratia a sestry v Kristovi našom Pánovi.

Cirkevný príspevok (spolu s oferami a milodarmi) je jediným zdrojom príjmov pokrývajúcich náklady spojené s aktivitami a prevádzkou cirkevného zboru (CZ), opravami a údržbou zborových budov a areálu.
Zaplatiť si cirkevný príspevok je povinnosťou každého pokrsteného člena cirkevného zboru.

Informácie o zaplatení Cirkevného príspevku nájdete
!TU!


Zároveň Vás prosíme, ak by ste chceli a mali túžbu finančne podporiť náš Cirkevný zbor dobrovoľnou sumou, alebo zriadením trvalého príkazu.

Môžete tak urobiť jednorazovou platbou na účet cirkevného zboru Háj:

 SK1309000000005149689611

Do správy pre prijímateľa prosím uveďte svoje meno, priezvisko a účel – napr. ofera, milodar.
Ak by ste chceli, môžete samozrejme prísť váš milodar odovzdať aj osobne na faru.
Ak používate mobilné bankovníctvo môžete na nastavenie prevodu použiť QR kód.
QR kód, použite ho na vytvorenie platby v mobilnom bankovníctve


Pri našom cirkevnom zbore sme založili občianske združenie POMÁHAME K RADOSTI.

Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

Vopred srdečne ďakujeme a vážime si akúkoľvek pomoc.
„Každý nech dá ako si umienil v srdci, nie z neochoty alebo z prinútenia;
lebo ochotného darcu miluje Boh.“
2 Korintským 9,7

—————–

Mgr. Tomáš Lipovský, zborový farár CZ Háj
Háj 67
039 01 Turčianske Teplice
mob: 0911 122 510

www.ecavhaj.sk

—————–