Drahí naši bratia a sestry,
všetci by sme boli najradšej, keby táto situácia okolo koronavírusu už pominula, a my by sme sa opäť mohli stretávať v našich spoločenstvách. No nikto z nás nevie dokedy to bude trvať. Preto sa na Vás obraciame s láskavou prosbou o finančnú pomoc pre náš milovaný cirkevný zbor. Keďže služby Božie sa v kostoloch nekonajú, nemáme žiadny príjem z ofier a milodarov.

Preto vás prosíme, ak by ste chceli a mali túžbu finančne podporiť náš Cirkevný zbor dobrovoľnou sumou, alebo zriadením trvalého príkazu.

Môžete tak urobiť jednorazovou platbou na účet cirkevného zboru Háj:

 SK1309000000005149689611

Do správy pre prijímateľa prosím uveďte svoje meno, priezvisko a účel – napr. ofera, milodar.
Ak by ste chceli, môžete samozrejme prísť váš milodar odovzdať aj osobne na faru.
Ak používate mobilné bankovníctvo môžete na nastavenie prevodu použiť QR kód.
QR kód, použite ho na vytvorenie platby v mobilnom bankovníctve

Vopred srdečne ďakujeme a vážime si akúkoľvek pomoc.
„Každý nech dá ako si umienil v srdci, nie z neochoty alebo z prinútenia; lebo ochotného darcu miluje Boh.“
2 Korintským 9,7

Mgr. Tomáš Lipovský, zborový farár CZ Háj
Háj 67
039 01 Turčianske Teplice
mob: 0911 122 510
Share this...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter