Milí priatelia, bratia a sestry,
pozývame Vás  k sledovaniu ONLINE Služieb Božích,
ktoré sme natočili v našej zrekonštruovanej modlitebni na Hornej Štubni
 a to na dnes – na 1.nedeľu po Veľkej noci.

Je to video záznam, ktorý nájdete v tomto článku a aj na našom YouTube kanali CZ ECAV Haj.
Ak by sa Vám dalo boli by sme radi, ak by sme si tieto Služby Božie pustili všetci dnes naraz o 9:00 h., aby sme aspoň takto mohli vytvoriť spoločenstvo v našom chráme Božom a byť spolu.

PRAJEME VÁM VŠETKÝM POKOJNÚ A POŽEHNANÚ NEDEĽU!
S láskou Vaši farárovci.