Drahí bratia a sestry.

Dnes 2.12.2017 sme mali u nás na fare BÁBOVKOVÚ PÁRTY, kde bolo cez 20 detí + ich rodičia.
Zažili sme krásny čas hier, piesni, Biblický príbeh o Jonášovi a samozrejmä PREKVAPENIE
Brat dozorca a poddozorca sa prezliekli za „dobrého čerta“ a „anjela, čo chce byť čertom“… 🙂

POZRITE SI FOTOGRAFIE A POTEŠTE SA: