ZBOROVÝ

List Židom 2,9

Ale vidíme, že Ježiš, ktorého Boh načas urobil menším, ako sú anjeli, pretože pretrpel smrť, bol ovenčený slávou a cťou. Lebo pre milosť Božiu musel okúsiť smrť za všetkých.

DETSKÁ BESIEDKA

Prvá kniha kronická 29,17

Viem však, Bože môj, že skúmaš srdce a obľubuješ si úprimnosť. Ja som z úprimného srdca ochotne obetoval všetko toto, ba s radosťou som teraz videl, že i Tvoj ľud, tu prítomný, ochotne obetoval.

DORAST / MLÁDEŽ

Kazateľ 7,26

Opäť som si predsavzal poznať, vyskúmať a hľadať múdrosť a podstatu vecí, aby som poznal, že bezbožnosť je bláznovstvo a bláznovstvo je pochabosť.

STRETNUTIE RODÍN

1 Tesalonickým 3,11-12

Kiež sám náš Boh a Otec a náš Pán Ježiš pripraví nám cestu k vám! A vás nech rozhojní a obohatí Pán takou láskou vospolok a ku všetkým (ľuďom), akú aj my máme k vám

MODLITEBNÉ STRETNUTIE ŽIEN

Ján 8.31-32

I riekol Ježiš Židom, ktorí uverili: Ak vy zostanete v mojom slove, ste naozaj moji učeníci. A poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.

MODLITEBNÉ STRETNUTIE MUŽOV

Žalm 33,21

Lebo z Neho sa teší naše srdce, veď v Jeho sväté meno dúfame.

SPEVOKOV – POLTÓN

Marek 4,24‭-‬25

Potom im povedal: Všimnite si, čo počúvate! Akou mierou meriate vy, takou vám bude namerané, ešte vám aj pridajú. Lebo tomu, kto má, bude dané, ale tomu, kto nemá, vezmú aj to, čo má.

MLADŠÍ SPEVOKOL – ELAIA

Jób 5,8-9

Ja by som však hľadal Boha, svoju vec by som predložil Bohu, ktorý nevyspytateľne koná veľké veci, divné skutky, ktorým počtu niet