V roku 2021, bude náš cirkevný zbor sprevádzať, biblický verš z evanjelia podľa Lukáša 17. kapitoly verš 15 a 16.

Tu jeden z nich, vidiac, že je uzdravený, vrátil sa a silným hlasom oslavoval Boha; padol na tvár Ježišovi k nohám a ďakoval Mu; a bol to Samaritán.