Drahí priatelia, bratia a sestry v Kristovi.

Dnes a včera sme zažili niečo jedinečné.
Včera v 1. sviatok Vianočný nám poslúžil mladší spevokol detí a ich mamičiek (+ 2 ockov). Zaspievali nám dve piesne pri ktorých pookriali naše srdcia. (viď. foto nižšie v článku)
Dnes v 2. sviatok Vianočný (na Štefana) nám pán farár vymyslel, že budeme mať po prvý krát v našom zbore DETSKÉ SLUŽBY BOŽIE.
Veselými piesňami s Evanjelického spevníka nás doprevádzalo namiesto orgánu zoskupenie chlapov-hudobníkov (p.farár, Juraj Mišina a Pavol Fanči). Bolo to veselé a milé oživenie.
Potom sa pomodlili sestry, ktoré majú na starosti detskú besiedku (Gabika Sviteková a Evka Adamovičová).

Brat farár deťom a nám s pomocou kreslenej projekcie zvestoval živé Božie slovo o diakonovi Štefanovi.
Po kázni nám poslúžili deti s piesňami, hrou na flautách a scénkou Vianočného príbehu. (viď. foto nižšie v článku)
Celé spoločenstvo nášho cirkevného zboru zažilo radostné a povzbudivé DETSKÉ-VIANOČNÉ SLUŽBY BOŽIE.

!ĎAKUJEME PANE ZA MNOŽSTVO RODIČOV, KTORÍ PRAVIDELNE VODIA SVOJE DETI DO TVOJHO CHRÁMU!