Dôležitá informácia pre odberateľov Evanjelického posla spod Tatier… 

Dôležitý oznam pre odberateľov Evanjelického posla spod Tatier

Bratia a sestry, vážení čitatelia Evanjelického posla spod Tatier, prajeme vám zdravie a Božie požehnanie.
V týchto dňoch sme s bolesťou v srdci zaznamenali poľutovaniahodnú vec: niektorí jednotlivci nekalým spôsobom zneužili značku Evanjelického posla spod Tatier a jeho skratku EPST, techniku jeho redakcie ako aj spoločnosti TRANOSCIUS a. s., dôvernú databázu predplatiteľov, adresu redakcie a v neposlednom rade aj vašu dôveru, milí čitatelia.

Vydali falošný Evanjelický posol a mienia v tom pokračovať. Rozposlali ho na všetky adresy, ktoré odcudzili redakcii EPST a do čísla vložili šek na predplatné na druhý polrok, ktorým si zaplatíte nie oficiálny, ale falošný Posol. Týmto krokom vás uvádzajú podvodne do omylu, že si objednáte falošný Posol vydaný občianskym združením Spolok Tranovský (sídliacim na identickej adrese ako je redakcia tradičného Evanjelického posla spod Tatier) a nie oficiálny Evanjelický posol spod Tatier vydávaný spoločnosťou TRANOSCIUS, a. s.

Preto vás upozorňujeme, že ak tento šek zaplatíte, vaše peniaze prídu na účet hŕstke ľudí, bývalému vedeniu spoločnosti TRANOSCIUS a. s. Oficiálnym periodikom Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku je Evanjelický posol spod Tatier, nie falošný Posol, ktorý vydáva Spolok Tranovský.

Je nám veľmi ľúto, že títo ľudia, ktorí sa angažujú aj v z tzv. Asociácii slobodných zborov naďalej konajú všetko preto, aby našu Evanjelickú cirkev a. v. na Slovensku rozdelili a preto medzi nás zasievajú kúkoľ poloprávd, nedôvery, ohovárania a sváru.

Evanjelický posol spod Tatier vydávaný spoločnosťou TRANOSCIUS a. s. č. 26 vám bude distribuovaný začiatkom budúceho týždňa. Prijmite ho s dôverou a s modlitbami, aby už cirkev nerozdeľoval, ale bol nástrojom, na ktorý môžeme byť hrdí, ktorý cirkev zjednocuje a tvorí medzi nami požehnanie Božieho pokoja, spolupatričnosti a bratsko-sesterskej lásky. S Vami chceme vydávaním EPST pokračovať v tradícii našich otcov.

Predsedníctvo ECAV
Predsedníctva VD a ZD ECAV
Predstavenstvo Tranoscia a. s.
Dozorná rada Tranoscia a. s.

Zdroj:
https://www.ecav.sk/aktuality/oznamy/dolezity-oznam-pre-odberatelov-evanjelickeho-posla-spod-tatier?fbclid=IwAR3ApKm96GUCs9d8yUxFBuHog-1_MDQdtzEAJi4G2wBYuLqi4jfvc7mfxys