Drahí veriaci, nakoľko máme zrušené Služby Božie z dôvodu pandémie Koronavírusu ponúkame Vám každú nedeľu možnosť rodinnej/domácej pobožnosti.
Robíme tak s cieľom, aby naša viera a povzbudenie zo Slova Božieho v nás rástlo a tak sme odolávali Diablovým útokom.

Domáca nedeľná pobožnosť

4. nedeľa pôstna. Laetare – 22.3.2020

Chlieb života

Starý introit: Iz 66, 10-11

V mene Boha: Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen

1, Pieseň z Evanjelického spevníka č. 89

2, Modlitba 4. pôstnej nedele – kolekta 

„Bože Otče láskavý, hojný v milosrdenstve a bohatý v daroch,
ďakujeme Ti, že nás neprestávaš požehnávať.
Aj keď by sme si zaslúžili potrestanie, Ty sa nad nami zmilovávaš ako Otec nad svojimi deťmi.
Dávaš nám hojnosť chleba duchovného i toho každodenného.
Nedaj nám zabúdať, že kto verí v Teba, bude spasený.
Vypočuj nás, poteš a rozveseľ, aby sme sa z Tvojho vykúpenia radovali a tešili sa, že nás raz z milosti uvedieš tam, kde žiješ a kraľuješ naveky. Amen“

3, Nedeľné biblické texty: (texty si prosím nájdite doma v Biblii)

Starozmluvný text: Izaiáš 54, 7-10

Epištola: 2 Korintským 9,6-11

Evanjelium: Evanjelium podľa Jána 6, 1-15

Aby sme si počuté Božie slovo aj srdcom privlastnili skrze vieru, vyznajme ju spoločne slovami Apoštolského vierovyznania:

Verím v Boha: Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme. Verím …

 

4, Pieseň: Každý deň Pán mi silu dáva

1. Každý deň Pán mi silu dáva, moja pieseň je Pán. Stal sa mojím spasením On. /:Keď kráčam s Ním nemusím sa báť.:/
2. Moja múdrosť a moja nádej, moja pieseň je Pán. On je Boh a Spasiteľ náš. Nebojte sa veď Ježiš je tu, nebojte sa veď náš Pán je tu.

 

5, Biblické zamyslenieEvanjelium podľa Marka 8,11-21

Modlitba v aktuálnej situácii:

„Všemohúci a večný Pane Bože chválime Ťa za Tvoju veľkú lásku k nám, za Tvoju nekonečnú múdrosť i za veľkú trpezlivosť, akú máš s nami, hriešnymi ľuďmi. Obraciame sa na Teba s prosbou: za seba, za svojich blízkych, za našu obec, mesto, za náš národ i za celý svet! Prosím, Pane, odpusť nám, lebo sme sa previnili. Tvoje Slovo si nectíme, na Tvoje prikázania zabúdame a Tvoju obeť na kríži si nevážime. Odpusť nám, veriacim kresťanom, Tvojim deťom, to, že Ti málo dôverujeme, že Tvoje evanjelium nešírime tak, ako by sme mali. Odpusť nám, že neustále hrešíme a pomaličky si na svoje hriechy zvykáme a stávajú sa nám každodennou realitou. Odpusť, že si ich vo svojich mysliach ospravedlňujeme a pokúšame tak Teba, veľkého a Svätého Boha, do blízkosti ktorého sa nič hriešne nedostane!
Pane, obraciame sa na Teba s prosbou o pomoc. Svetom sa šíri nemoc, ktorá ochromuje krajiny, zastavuje nás v našej práci, berie nám zdravie a mnohým aj život. Je úplne nová a my si s ňou nevieme rady. Prosím, Pane, zastav toto nešťastie, ktoré sa už priblížilo aj k našim prahom. Pane, Ty si najvyšší lekár, Ty vieš uzdravovať, nech by bola choroba akákoľvek. Prosím, daj, aby boli ľudia uzdravení, aby sa nákaza ďalej nešírila a aby si všetci mohli vydýchnuť a nemuseli sa báť. Daj, aby sme si vedeli v týchto časoch pomáhať, aby sme boli ohľaduplní a disciplinovaní.
Prosíme, Bože, stoj pri nás a pomôž nám zvládnuť túto skúšku, ktorá na nás prišla. Milý Pane Ježišu, prosím Ťa, buď naším ochrancom, priateľom, pomocníkom a Spasiteľom. Na Tvoju pomoc očakávame a do Tvojich rúk zverujeme seba, blízkych, svoj národ i celý svet. Amen.“

Otče náš …

6, Pieseň z Evanjelického spevníka č. 113

Milosť so všetkými vami, ktorí nehynúcou láskou milujete nášho Pána Ježiša Krista. AMEN