Drahí priatelia.

Mali sme skvelý čas opekania slaninky a špekáčikov.
Tešili sme sa so spoločenstva, Božieho slova, modlitieb, ako aj neformálnych rozhovorov presbyterov/priateľov.