Drahí bratia a sestry v Kristovi našom Pánovi.

Chceme sa s Vami podeliť o neuveriteľnú spätnú väzbu od brata generálneho biskupa Mgr. Ivana Eľka k našej vízii na rok 2021,

ktorú nám zaslal prostredníctvom videa na kanáli YouTube:

Z nášho pohľadu, ako tvorcov vízie je to pre nás až neuveriteľné.

V čase, keď sme s bratom dozorcom tvorili víziu (ako to postaviť z pohľadu manažmentu a grafického dizajnu) pre náš cirkevný zbor sme ani nesnívali, že môžeme byť až takouto inšpiráciou pre celú Evanjelickú cirkev na Slovensku. Je pre nás povzbudením, že brat generálny biskup to takto vyzdvihol.
Ďakujúc Pánu Ježišovi:
Poddozorca.