Konfirmácia – 13.9.2020

Z Božej milosti sa aj v tomto roku mohla v našom cirkevnom zbore konať slávnosť konfirmácie. Pôvodne sme ju mali naplánovanú na koniec mája, no kvôli situácii s koronavírusom sme ju presunuli na september. Počas celých letných prázdnin sme sa tak s konfirmandmi mohli pravidelne stretávať na vyučovaní a oni sa zodpovedne mohli pripravovať na ich veľký deň.

Skúška z učiva, ktoré počas 2 rokov preberali, sa konala v sobotu 12.9.2020 o 16:00 v chráme Božom v Háji. Tu mohli pred svojimi rodičmi, starými a krstnými rodičmi, súrodencami a priateľmi ukázať, aké sú ich vedomosti. Pred skúšaním sme však boli povzbudení i napomenutí Božím slovom zo starozmluvnej knihy Príslovia 3, 5-6. Konfirmandi skúšku zvládli výborne.

Slávnosť konfirmácie sa konala v nedeľu 13.9.2020. Pán Boh nám v ten deň doprial nádherné počasie. V kázni slova Božieho boli nie len konfirmandi, ale aj ostatní bratia a sestry povzbudení k hľadaniu Pána Boha a k túžbe po Jeho blízkosti na základe slov proroka Jeremiáša 29, 11-13. Konfirmandi spolu s dorastom zaspievali pieseň: Hevenu šalom alechem – Pokoj Boží nech je s nami. Tento deň bol pre nich veľmi významný, pretože prvýkrát pristúpili k spovedi a k sviatosti Večere Pánovej.

Nie len blízki či ďalekí príbuzní, ale aj my všetci, duchovní pastieri i celý cirkevný zbor, mali sme veľkú radosť, keď desiati mladí ľudia vyznali v chráme Božom svoju vieru v Pána Boha a sľúbili vernosť Jemu i evanjelickej cirkvi do konca života. My im z celého srdca prajeme, nech im v tom Pán Ježiš pomáha a nech ich Duch Svätý vedie, aby bojovali dobrý boj v tomto živote a raz aj oni mohli prísť do Božieho kráľovstva. Modlime sa za nich, bratia a sestry, lebo aj oni naše modlitby veľmi potrebujú.

Konfirmovaní boli: 

Z Turčianskych Teplíc – Tobias Biščák, Lukáš Kleskeň, Šimon Mazan, Natália Šišková, Tobias Fánči (z Karlovej)

Z Hája: Natália Drobková a Dominik Drobka

Z Hornej Štubne: Michaela Kmeťová, Barbora Kaľatová, Stela Kubíková

 

Mgr. Zuzana Lipovská – farárka CZ ECAV Háj