ECAV HÁJ
ECAV HÁJ
KONFIRMÁCIA 2021
/

Konfirmácia – 12.9.2021

Z Božej milosti sa aj v tomto roku mohla v našom cirkevnom zbore konať slávnosť konfirmácie. Termín bol zvolený z objektívnych dôvodov kvôli situácii s koronavírusom  na september. Počas celých letných prázdnin sme sa tak s konfirmandmi mohli pravidelne stretávať na vyučovaní a oni sa zodpovedne mohli pripravovať na ich veľký deň.

Skúška z učiva, ktoré počas 2 rokov preberali, sa konala v sobotu 11.9.2021 o 16:00 v chráme Božom v Háji. Tu mohli pred svojimi rodičmi, starými a krstnými rodičmi, súrodencami a priateľmi ukázať, aké sú ich vedomosti. Pred skúšaním sme však boli povzbudení i napomenutí Božím slovom. Konfirmandi skúšku zvládli výborne.

Slávnosť konfirmácie sa konala v nedeľu dnes 12.9.2021. Pán Boh nám v ten deň doprial nádherné počasie. V kázni slova Božieho boli nie len konfirmandi, ale aj ostatní bratia a sestry povzbudení k hľadaniu Pána Boha a k túžbe po Jeho blízkosti na základe slova Božieho z  evanjelia podľa Lukáša 19: 1-10.

Konfirmandi spolu s dorastom zaspievali niekoľko piesni a konfirmandka Ninka Micháliková pred celým zhromaždením vyjadrila svoju vieru v podobe osobnej úvahy. Tento deň bol pre nich veľmi významný, pretože prvýkrát pristúpili k spovedi a k sviatosti Večere Pánovej.

Nie len blízki či ďalekí príbuzní, ale aj my všetci, duchovní pastieri i celý cirkevný zbor, mali sme veľkú radosť, keď šiesti mladí ľudia vyznali v chráme Božom svoju vieru v Pána Boha a sľúbili vernosť Jemu i evanjelickej cirkvi do konca života. My im z celého srdca prajeme, nech im v tom Pán Ježiš pomáha a nech ich Duch Svätý vedie, aby bojovali dobrý boj v tomto živote a raz aj oni mohli prísť do Božieho kráľovstva. Modlime sa za nich, bratia a sestry, lebo aj oni naše modlitby veľmi potrebujú.

Konfirmovaní boli: 

Z Turčianskych Teplíc – Natália Betáková

Z Hája: Katarína Letríchová, Ninka Michalíková

Z Hornej Štubne: Monika Blahušiaková, Adam Koleno, Matúš Fiľo

 

 

Mgr. Ladislav Adamovič – poddozorca CZ ECAV Háj