Vážení čitatelia Vánku…

Prečítajte si online vianočné číslo nášho zborového časopisu (klikni na obrázok na spodku článku), kde vám prinášame rôznorodé informácie z nedávnej zborovej histórie, ale aj z akcií ktoré sa udiali na pôde nášho seniorátu a dištriktu.

Celá jeho príprava zahŕňa množstvo úkonov (odfotiť, napísať články, spraviť návrh rozloženia, skontrolovať pravopis, vybrať fotografie, spraviť grafický návrh, skontrolovať ho, vytlačiť, doručiť vám ho do rúk). Na tieto úkony je potrebných množstvo dobrovoľníkov, ktorí poslúžia tak ako vedia, často na úkor svojho voľného času. Preto všetkým vám patrí veľká vďaka. 

Pri grafickom návrhu Vánku sa grafik snaží načítať texty, ktoré má pred očami celé hodiny,aby dal časopisu moderný dizajn a myšlienku. Tešíme sa na jeho papierovú podobu, kedy si môžem Vánok prelistovať a prečítať.

Náš časopis vo mne osobne vyvoláva pocit vďačnosti. Som vďačný Pánu Bohu za všetko, čo sme mohli cez udalosti, o ktorých sa tu píše prijať. Prijať množstvo požehnania, povzbudenia, radosti, milosti a sily. Aké pocity vyvoláva Vánok vo vás?

Často sa zamýšľam, aký rozsah alebo dosah Vánok má? Je to len jemný vetrík, ktorý zaveje len v mojich rukách, alebo … naberie na sile tým, že ho po prečítaní daruješ ďalej, iným členom tvojej rodiny, svojmu susedovi, či susede, priateľovi, známemu, alebo kolegovi v práci. Povzbudzujem vás k tomu a pevne verím, že si to Pán Boh použije a požehná.

A ty, obdarovaný, dostal si do ruky Vánok od človeka, ktorému na Tebe záleží, od človeka, ktorý vyznáva:
,,Vrúcne Ťa milujem, ó Hospodine, moja sila!“ Žalm 18,2. 

Prajeme vám pokojné a požehnané vianočné sviatky.

Branislav Záborský