Prvá kniha Mojžišova 22,1-14 Po týchto udalostiach Boh skúšal Abraháma. I riekol mu: Abrahám! Odpovedal: …

Izaiáš 54,7-10  Na malú chvíľu som ťa opustil, ale s veľkým milosrdenstvom ťa zhromaždím. V prekypení …

Evanjelium podľa Lukáša 8,26-39 Potom sa preplavili do kraja Gerazénov, ktorý je naproti Galilei. Keď vystúpil …

Milí priatelia. Naša zborová kapela 𝑶𝒌𝒂𝒎𝒊𝒉 𝑷𝒓𝒂𝒗𝒅𝒚 nahrala niekoľko videoklipov pre Vás a pre potreby …

Evanjelium podľa Marka 9,14-29 Keď prišli k (ostatným) učeníkom, videli okolo nich veľký zástup a …

Prvá kniha Mojžíšova 3,1-7 a 14-19 Had bol ľstivejší ako všetky poľné zvieratá, ktoré Hospodin …

Rozpis služieb Božích
CZ ECAV Háj