FOTOGRAFIE – Veľká noc

Potešte svoje srdcia. Vďaka Pánu Bohu za požehnané chvíle strávené počas veľkonočných sviatkov v chráme …

Touto cestou ďakujem všetkým, ktorí sa spolupodieľali na témach, ako aj svojou účasťou na tohtoročnom …

V prvý marcový piatok, ako každý rok, sa vo všetkých kresťanských krajinách konal ekumenický svetový deň …

DORASTOVÁ VÍKENDOVKA

Dňa 24.2 až 26.2.2017 (piatok – nedeľa) sa konala dorastová víkendovka v Badíne pri Banskej …

OBECNÉ ADVENTNÉ POSEDENIE

Starostka obce Háj pozýva všetkých cirkevníkov na príjemné posedenie pri zapálení adventného venca. Kedy? 29.11.2015 …

SPEVOKOL POZVANIE

Milí členovia nášho CZ pozývame Vás všetkých, čo by ste chceli spievať v spevokole. Práve …

Rozpis služieb Božích
CZ ECAV Háj