Drahí priatelia, bratia a sestry v Kristu Ježiši!

Ak sa pýtate:

„Ako bolo na tej slávnosti, kde prišiel novozvolený generálny biskup a generálny dozorca?“

Úprimnou odpoveďou je, že sme zažili nádherný čas, ale pekne poporiadku…

17.marca 2019 sme ako Cirkevný zbor ECAV  na Slovensku Háj zorganizovali SPOMIENKOVÉ SLUŽBY BOŽIE
pri okrúhlych výročiach narodenia dvoch významných kňazov, ktorí pôsobili v našom CZ:
1, 100.výročie narodenia brata generálneho biskupa ECAV na Slovensku a nášho kňaza ThB. PAVLA UHORSKAIA.
2, 110. výročie narodenia nášho kňaza Dr. JÚLIUSA CIBULKU.

Program bol rozdelený na doobedné služby Božie, spoločný obed a poobedný čas hudby, svedectviev a
prezentácie knihy „Cirkev v útlaku“ v podaní  sestry Violky Fronkovej.

Na doobedných službách Božích nás na začiatku pozdravil domáci brat dozorca Ing. Branislav Záborský a piesňou poslúžil mladší spevokol „Elaia“. Slovom Božím nám poslúžil brat generálny biskup Mgr. Ivan Eľko na biblický text 1.Petra 4:12-19.

Kázeň si môžete vypočuť tu:

Po kázni poslúžil piesňou opäť  mladší spevokol „Elaia“ a následne nás pozdravili hostia:
Ing. Miroslav Uhorskai – synovec ThB. Pavla Uhorskaia
Ing. Ján Brozmangenerálny dozorca ECAV
Mgr. Marián Kaňuch, PhD. – farár v CZ Žilina a senior TUS
– 
Violka Fronková – spoluautorka publikácie „Cirkev v útlaku“

Potom poslúžil dvomi piesňami starší spevokol „Poltón“.

Na záver Služieb Božích vedenie Evanjelickej cirkvi ECAV na Slovensku spoločne s vedením CZ ECAV Háj slávnostne poďakovali, odovzdali kvety a publikáciu „Cirkev v útlaku 2“ rodinným príslušníkom  Mgr.Pavla Uhorskaia, Dr.Júliusa Cibulku a ďalších väznených evanjelických farárov.

Po slávnostných Službách Božích bol obed, kde sme mohli zažiť spoločenstvo pri dobrom jedle a osobných rozhovoroch. Poobede sme spoločne odovzdali kvety na hrob Dr. Júliusa Cibulku, ktorý je pochovaný na Evanjelickom cintoríne v Háji.

Popoludní sme mali nádherný čas hudby, kde nás doprevádzal na gitare náš brat farár Mgr. Tomáš Lipovský a na harfe nádherne hrala harfistka a kantorka z CZ Príbovce Lucia Dobošová. Zároveň sme mali čas svedectiev, kde sa so svojimi osobnými skúsenosťami s bratom Uhorskaiom, či doktorom Cibulkom podelili brat emeritný biskup VD dištriktu Mgr.Igor Mišina, bývalý dozorca ZD dištriktu PaeDr. Vladimír Daniš a bývalý kurátor CZ Háj Jozef Ižip. Brat poddozorca CZ Háj Mgr.Ladislav Adamovič nám povedal svedectvo o vplyve knihy Dr. J. Cibulku „Klamný úsvit“ na jeho osobný a pracovný život.
Na záver nám sestra Violka Fronková predstavila publikáciu „Cirkev v útlaku 2“ a previedla nás životom spomínaných kňazov – ich bojmi, zápasmi, utrpením v komunistickej dobe.
Neraz nám vyhŕkli slzy pokory a úprimného obdivu nad vierou týchto vzácnych našich kňazov.

Čo povedať na záver.
Bol to vzácny čas, čas radosti zo svedectiev, spoločenstva, piesní a Božieho Slova. Čas pokánia, kde sme v pokore a vyznávaní prehodnotili neraz svoju vieru, hriešnosť a pasivitu. Čas povzbudenia z Božej milosti, dodanej odvahy, že aj v tom najťažšom boji je víťazom Ježiš Kristus.