Drahí priatelia.

Dnes sme v preplnenom Evanjelickom kostole v Blatnici zažili krásne duchovno-kultúrne spoločenstvo:
TROJ KRÁĽOVÉ STRETNUTIE SPEVOKOLOV PIATICH CIRKEVNÝCH ZBOROV HORNÉHO TURCA
Na ranných Službách Božich sme počuli zvesť Slova Božieho o múdrcoch z východu (Evanjelium Matúša 2:1-12verš). Brat farár z CZ Blatnica Mgr.Tomáš German nás upriamil na to, že máme vzácny dar v dieťati-Ježišovi. Príkladom nám slúžia aj múdrci, ktorí išli za Kristom, ako za svetlom, ktoré presvecuje ich aj naše životy.

Po Službách Božích vystúpilo šesť spevokolov z piatich cirkevných zborov horného Turca:
Blatnica, Háj, Ivančiná, Mošovce, Slovenské Pravno.
Spevokoly boli predstavené krátkou históriou daného spevokolu a nádhernými básňami v podaní sestry Mariky Líškovej z Blatnice.

Náš cirkevný zbor ECAV Háj povzbudil hostí mladším a aj starším spevokolom. Vystúpenie mladšieho spevokolu malo veľmi pozitívny ohlas.

Po celom podujatí sme išli na spoločný obed a kávu.

Bol to vzácny čas povzbudenia a úprimnej radosti z talentov a Božieho požehnania.

Týmto ĎAKUJEME bratom a sestrám z ECAV Blatnica, ktorí organizačne zabezpečili celé podujatie.
Veľmi nás teší Vaša služba na Kristovej vinici.