Milí bratia a sestry. V 3. nedeľu po Veľkej noci – Jubilate sme počas služieb …

V CZ ECAV Háj sa sobotu 22. apríla 2017 po vyše štyridsiatich rokoch konala slávnosť …

STRETNUTIA MUŽOV

Už niekoľko rokov pravidelne mávame stretnutia mužov. Je to vzácny čas postaviť sa zodpovedne za …

FOTO – STRETNUTIE DORASTOV

Dňa 17.2.2017 sa uskutočnilo v našom cirkevnom zbore v Háji STRETNUTIE DORASTOV Z OKOLIA. Sme …

FOTOGRAFIE – Veľká noc

Potešte svoje srdcia. Vďaka Pánu Bohu za požehnané chvíle strávené počas veľkonočných sviatkov v chráme …

Touto cestou ďakujem všetkým, ktorí sa spolupodieľali na témach, ako aj svojou účasťou na tohtoročnom …

Rozpis služieb Božích
CZ ECAV Háj