Drahí bratia a milé sestry.

Sme veľmi radi, že sa môžeme podeliť s Vami o krásne a povzbudivé pozdravy od dôstojných biskupov našej Evanjelickej cirkvi na Slovensku.