Drahí bratia a sestry v Kristu Ježiši našom Pánovi.
Srdečne vás Pozývame na fantastický kresťanský festival.
Náš cirkevný zbor podporil tento festival aj finančné.
Príďte zažiť výbornú atmosféru, semináre, workshopy, koncerty kapiel a vynikajúce kázne.

http://semfest.sem.sk