Drahí priatelia, bratia a sestry.

Tešíme sa, že sme mohli prežiť jeden nádherný ZBOROVÝ DEŇ 2017.

Do obeda sbol slávnostné Služby Božie s Večerou Pánovou, kde sme si pripomenuli 197.výročie posvätenia chrámu v Háji. Tu sa nám prihovoril aj náš bývalý brat farár a emeritný biskup VD Mgr. Igor Mišina. Obed sme strávili spoločne pri guľáši.

Pobede sme mali misijné popoludnie. Všetky misijné skupinky a spoločenstvá nášho zboru poslúžili tým, čím vedeli…spevom, básňou, scénkou, modlitbou, či slovom povzbudenia. Celý popoludňajší program bol zakončený koncertným vystúpením brata farára Dovalu a jeho dcér.

ĎAKUJEME VŠETKÝM KTO POMOHOL, POSLÚŽIL A PRIDAL RUKU K TOMUTO KRÁSNEMU DIELU.

Pozrite si celú fotogalériu: