Drahí priatelia, bratia a sestry v Kristovi.

Zažili sme krásny čas určený pre všetký deti, vnúčatá a krstné deti a to na veselých služby Božie.

Tu sme prežili chvíle detských piesni, Božieho požehnávania detí a učiteľov, Božie slovo a ukazovacích hier.
….