Náš spevokol sa zúčastnil prehliadky spevokolov nášho seniorátu, ktorá sa konala 15. 10. 2017.

Prežili sme požehnaný čas pri spievaní a počúvaní piesní. Ďakujeme CZ Príbovce aj ďalším za organizáciu.

Dňa 23. 10. 2017 bolo pravidelné modlitebné stretnutie žien nášho CZ.

V tento pondelok toto stretnutie nieslo prívlastok reformačné.