Drahí bratia a sestry v Kristu Ježiši našom Pánovi.

Dnes je deň, kedy Pán Boh vo svojej milosti odpovedal na všetky naše modlitby a pôsty.
Nebyť týchto modlitieb, naša fara po rekonštrukcii, by bola prázdna.

Dnes je deň, keď sme privítali u nás v chráme našich nových kňazov: 

MGR.TOMÁŠA LIPOVSKÉHO S MANŽELKOU MGR.ZUZANOU LIPOVSKOU.

Veľmi nás to povzbudzuje ku ďalším modlitbám a pôstom.

VĎAKA TI PANE JEŽIŠI, ŽE SI VYSLIŠAL VOLANIE SVOJHO ĽUDU.

Pozrite si s nami foto-galériu z tohoto vzácneho dňa: