Myšlienka uskutočniť seniorátne stretnutie detí TUS v Turčianskych Tepliciach sa stala realitou 29.septembra 2019, od 14:00hod.,  kedy sme privítali medzi sebou deti z cirkevných zborov ECAV Háj, ECAV Krpeľany, ECAV Martin a ECAV Mošovce.

Stretnutia sa ujal  CZ ECAV Háj a programom nás viedli tunajší kňazi Tomáš a Zuzana Lipovský. Téma bola misia, hlavný biblický verš bol z 1.Timotea 2,4: „Pán Boh chce, aby všetci ľudia boli spasení a poznali pravdu“. Celé podujatie sa nieslo v indianskom duchu, čomu boli prispôsobené hry, scénka a aj Božie slovo o misionárovi Williamovi Cameronovi Townsendovi medzi indianmi z Guatemaly. Ten založil misijnú spoločnosť Wycliffe:  http://www.wycliffe.sk/ .

Bol to krásny čas, ktorý povzbudil všetkých prítomných.

Mgr. Ladislav Adamovič, 29.9.2019.