Výnimočné letné dni v Hornej Štubni – 5. výročie posvätenia obnovenej modlitebne

Začiatok júla 2020 sa v našom cirkevnom zbore niesol v duchu osláv 5. výročia posvätenia obnovenej modlitebne vo filiálke Horná Štubňa. Na oslavy bolo potrebné všetko dobre pripraviť. Nie len hmotné a telesné veci, ale potrebovali sme sa pripraviť najmä duchovne. Preto sme sa počas troch dní, od 30.6. do 2.7., stretávali na modlitebných večeroch, kde sme spolu mohli Pánu Bohu ďakovať za všetko, čo vykonal v našich životoch i v našom cirkevnom zbore. A zároveň Ho prosiť o Jeho blízkosť a požehnanie aj do ďalších dní, ktoré sú pred nami. Spoločnou témou všetkých modlitebných večerov boli slová z Písma svätého: 2. Timoteovi 3, 14-17: ,,Ty však zostávaj v tom, čomu si sa naučil a o čom si presvedčený, pretože vieš, od koho si sa (to) naučil, 15 a že od detstva poznáš sväté Písma, ktoré ťa môžu urobiť múdrym na spasenie vierou v Krista Ježiša. 16 Každé písmo, vdýchnuté od Boha, (je) aj užitočné učiť, karhať, napravovať a vychovávať v spravodlivosti, 17 aby bol človek Boží dokonalý a spôsobný na všetko dobré.“

Počas každého večera sme v spoločenstve bratov a sestier, nie len z Hornej Štubne, spoločne oslavovali Pána Boha piesňami, mládežníckymi i z evanjelického spevníka. Spev viedol brat farár na gitare, biblické texty a žalmy pripravila sestra farárka. Výkladom Božieho slova nám v utorok poslúžila sestra kurátorka H. Štubne – Viera Šijaková, v stredu brat presbyter Milan Kulfan a vo štvrtok sestra presbyterka Ľudmila Šijaková. V modlitbách sme ďakovali nebeskému Otcovi za miesto, že sa máme kde v Hornej Štubni stretávať, ďakovali sme za ľudí, za rodiny, ktoré sa pravidelne aktívne zapájajú do života cirkevného zboru, no modlili sme sa aj za všetkých obyvateľov Hornej Štubne, aby si ich Pán Boh priviedol k sebe, a bol k nám všetkým milostivý. Po skončení modlitieb sme trávili čas aj pri osobných rozhovoroch a pri malom občerstvení, ktoré nám s láskou pripravila sestra kostolníčka Katka Pádejová.

Piatok, 3.7. bol určený pre deti. V záhrade pri modlitebni sme usporiadali misijnú detskú dúhovú párty, kde na naše milé prekvapenie prišlo okolo 25 detí spolu so svojimi rodičmi či starými rodičmi.

Takto duchovne povzbudení sme sa tešili na nedeľné služby Božie, ktoré mali byť vyvrcholením celého týždňa. V nedeľu, 5.7.2020, kedy si pripomíname aj sviatok Konštantína a Metoda, sme oslavovali 5. výročie posvätenia obnovenej modlitebne v Hornej Štubni. Pán Boh nám už od rána požehnal nádherný slnečný deň. Modlitebňa sa zaplnila Božím ľudom, mohutný spev doprevádzala aj zborová kapela, piesňami nám poslúžil mladší spevokol Elaia. Veľmi sme sa tešili z toho, že medzi nás v tento deň prišiel aj brat emeritný biskup Igor Mišina so svojou manželkou, ktorí sa vo veľkom pričinili v diele rekonštrukcie modlitebne. Brat biskup Mišina nám poslúžil zvesťou Božieho slova. Naše srdcia boli naplnené veľkou radosťou z prítomnosti živého Boha, ktorý nie len v minulosti, ale aj dnes koná veľké veci medzi nami a s nami. Po skončení služieb Božích si každý mohol vziať novovytvorenú pohľadnicu s modlitebňou v Hornej Štubni. Potom sme sa presunuli do záhrady, kde bolo pripravené posedenie a bohaté občerstvenie pre naše telá. Bol to krásny deň, vlastne celý týždeň. Ďakujeme všetkým ochotným slúžiacim bratom a sestrám, ktorí sa o to pričinili. Ďakujeme a s láskou spomíname aj na tých, ktorí v minulosti v Hornej Štubni mnoho vykonali a teraz tu medzi nami už nie sú. No ďakujeme hlavne milostivému Pánu Bohu, že toto všetko umožnil a požehnal. Nech je to všetko, čo sa v Hornej Štubni vykonalo i konať bude, len na Jeho česť a chválu.

 

Mgr. Zuzana Lipovská – farárka ECAV Háj