ECAV HÁJ
ECAV HÁJ
TROJKRÁĽOVÉ STRETNUTIE SPEVOKOLOV
Loading
/

Milí priatelia zažili sme nádherné Trojkráľové stretnutie spevokolov Horného Turca:

👉🏻Vystúpili spevokoly z CZ: Blatnica, Háj, Mošovce, Slovenské Pravno.
👉🏻Kázňou poslúžil brat senior Zvolenského seniorátu Mgr. Jozef Pacek (CZ ECAV Kremnica)

Kázeň:

Štvrtá kniha Mojžišova – Numeri 24,17

Uvidím Ho, ale nie teraz, zahľadím sa na Neho, ale nie zblízka! Vyjde hviezda z Jákoba, povstane žezlo z Izraela a zdrví sluchy Moábove i temená všetkých synov Šétových.

Zjavenie Jána 22,16

Ja, Ježiš, som poslal svojho anjela svedčiť vám o týchto veciach po cirkevných zboroch. Ja som koreň a rod Dávidov, jasná hviezda ranná.