Drahí bratia a sestry.

Tešíme sa, že v našom zbore je mnoho ľudí, ktorých sa dotýka Duch Svätý.
Vidíme to na nových služobníkoch, ktorí dnes boli uvedení do povolania na Pánovej vinici.

Pozrite si fotografie s tohoto uvedenia:

Share this...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter