Milí priatelia, bratia a sestry,
pozývame Vás  k sledovaniu ONLINE Služieb Božích, ktoré sme natočili v našom Hájskom kostole a to na dnes – na Veľkonočný pondelok.

Je to video záznam, ktorý nájdete v tomto článku a aj na našom YouTube kanali CZ ECAV Haj.
Ak by sa Vám dalo boli by sme radi, ak by sme si tieto Služby Božie pustili všetci dnes naraz o 9:00 h., aby sme aspoň takto mohli vytvoriť spoločenstvo v našom chráme Božom a byť spolu.

PRAJEME VÁM VŠETKÝM POKOJNÉ A POŽEHNANÉ SVIATKY VÍŤAZSTVA ŽIVOTA NAD SMRŤOU!
S láskou Vaši farárovci.

Texty kresťanských mládežníckych piesni
spievané počas Služieb Božích na Veľkonočný pondelok:

1, pieseň – Viem už akou veľkou láskou:

1,Viem už akou veľkou láskou Boh ma miloval,
život svojho jediného Syna za mňa dal.
Viem viem to, Boh ma miloval. Viem, viem to, Syna za mňa dal.

2,Viem aj to, že hrob je prázdny, že v ňom Pána niet.
Celou zemou pieseň chvály má sa rozoznieť.
Viem, viem to, že v ňom Pána niet. Viem, viem to, má sa rozoznieť.

2, pieseň – S láskou Kristovou:

Ref:
/:S láskou, s láskou Kristovou
chceme niesť,
radostnú a slávnu zvesť:/
1,Boh sa človekom stal, svojho Syna nám dal,
k hriešnym k nám prišiel Pán.
Z tŕnia korunu mal, hriech náš na seba vzal,
z mŕtvych vstal náš Ježiš Kráľ.
2,Počuj volá ťa Pán, dnes sa rozhodni sám,
môžeš byť slobodný.
Z hriechov očistí ťa, Duchom naplní ťa,
môžeš mať život nový.

3, pieseň – Pane som tak veľmi rád:

Pane, som tak veľmi rád
život s Tebou som už skúsil
tak ti spievam pieseň chvál
poznať Teba vždy som túžil [chorus]

Z nebies zostúpil si k nám
na túto zem
tu na kríži musels‘ mrieť
za môj hriech kríž pred hrobom v krvi stál
z hrobu Otec si Ťa vzal,
tak Ti spievam pieseň chvál