Drahí priatelia, bratia a sestry v Kristovi.

Z Božej milosti sme mohli v našom Cirkevnom zbore prežiť požehnané vianočné sviatky.
Počas Štedrého dňa mohlo znieť vianočné evanjelium na štyroch miestach nášho cirkevného zboru.
V Domove dôchodcov, kde programom poslúžili deti z Detského domova v Necpaloch;
potom vo filiálke Horná Štubňa, kde s básničkami a piesňou vystúpili deti z náboženstva; v rámci služieb Božích;
vo filiálke Dolná Štubňa deti zarecitovali taktiež básničky;
Služby Božie v matkocirkvi v Háji boli spestrené vystúpeniami mladšieho spevokolu ELAIA a staršieho POLTÓN a dve piesne z Evanjelického spevníka (č. 28 a 60) sme spievali za doprovodu kapely (brat farár, Juraj Mišina a Peter Haľama).

Na 1. sviatok vianočný v rámci služieb Božích v Háji po kázni zaspievali dorasťáci s mládežníkmi dve piesne a bol prečítaný pastiersky list zboru biskupov (ten sa čítal aj na službách Božích v Dolnej Štubni a v Hornej Štubni). V Dolnej Štubni zaspieval starší spevokol dve piesne.

Na 2. sviatok vianočný sa v Háji konali DETSKÉ SLUŽBY BOŽIE (od minuloročných Vianoc to boli už štvrté takéto služby Božie v našom Cirkevnom zbore), ktorými sme chceli jednoducho a veselo priblížiť vianočný príbeh našim najmenším členom Cirkevného zboru. Radostnými vianočnými piesňami z Evanjelického spevníka i detskými piesňami nás doprevádzala hudobná kapela.

Brat farár na základe príbehu o betlehemských pastieroch (L 2, 15-20) zvestoval, že je potrebné ponáhľať sa za Ježišom, rozprávať o Ňom a oslavovať a chváliť Boha presne tak, ako to urobili aj oni. V rámci služieb Božích deti zahrali scénku, zarecitovali básne a zaspievali dve piesne. (viď. foto nižšie v článku). Jednu pieseň zaspieval aj mladší spevokol ELAIA.

Poobede o 14:00 ako to už býva zvykom na 2. sviatok vianočný konali služby Božie vo filiálke Čremošné v kultúrnom dome.

Celé spoločenstvo nášho cirkevného zboru zažilo radostné a povzbudivé VIANOČNÉ SVIATKY.

ĎAKUJEME, PANE, ZA MNOŽSTVO RODIČOV, KTORÍ PRAVIDELNE VODIA SVOJE DETI DO TVOJHO CHRÁMU!