Milí bratia a sestry.

Vypočujte si dve Biblické videozamyslenia nášho brata farára Mgr. Tomáša Lipovského
a započúvajte sa do piesne našej hudobnej skupiny Okamih Pravdy.