Bol to nádherný čas.

Plný spontanného spoločenstva, ktoré túži byť spolu pri Božom slove, modlitbách, divadle, svedectvách, basni, hrách, piesňach  a spoločnom posedení pri guľáši..

Všetko to bolo o to silnejšie, že to bola zároveň oficialna rozlúčka s našim vzácnym bratom farárom Mgr. Igorom Mišinom (emeritného biskupa východného dištriktu), ktorý odchádza na dôchodok.

Ďakujeme Ti Pane Bože, že mnohí práve cez  službu brata farára našli cestu k tebe.

Rozbehli sa vnútro-misijné skupinky: Spevokol, spoločenstvo pravidelných modlitieb mužov, modlitebná skupinka na Čremošnom,  rodinné spoločenstvo, besiedka na Hornej Štubni, biblické hodiny na troch miestach…

Urobili sme spoločne množstvo prác: Brigády, prerobil sa kostol, zrenovoval sa kostol v Dolnej Štubni, úplnou rekonštrukciou prešiel zborový dom na Hornej Štubni,…

Pane Bože Vďaka za službu brata farára.

[cws_gpp_images_by_albumid id=6420066261649854849 theme=projig show_details=0 row_height=175 num_results=0 show_title=0]

 PLAGÁT