Predsedníctvo cirkevného zboru zvoláva zborový  konvent,
ktorý sa uskutoční o v nedeľu t.j. 4.2. 2018 počas služieb Božích o 9.00.

Na tomto konvente budeme  voliť dozorcu, kurátorov a presbyterov.
Kandidátku môže na konvente doplniť v zmysle cirkevnoprávnych predpisov ktorýkoľvek člen zborového konventu.

 

 

Share this...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter