Milé sestry a bratia, milí priatelia,

pozývame vás k načúvaniu Božieho slova, k piesňam a k spoločným modlitbám za našu cirkev, cirkevné zbory, vládu, za naše rodiny, manželstvá, deti i vnúčatá. Chceme tak robiť spolu s Pánom Ježišom, ktorý viedol modlitebný zápas taktiež vo štvrtok večer predtým, než ho zajali vojaci.

Prajeme vám požehnaný čas!