Milí priatelia, členovia nášho Cirkevného zboru Háj,

na základe usmernenia, ktoré vydalo predsedníctvo našej cirkvi (PRE STANOVISKO ECAV !KLIKNI TU!),

sa SLUŽBY BOŽIE a aj ostatné aktivity v našom Cirkevnom zbore
minimálne na DVA TÝŽDNE RUŠIA!!!

To, že sa nebudeme stretávať ako spoločenstvo zboru, ale neznamená, že pri modlitbách, piesňach a čítaní Božieho slová sa nemôžeme schádzať ako rodiny. VEĽMI VÁS K TOMU POVZBUDZUJEME!

!ZOTRVÁVAJME V MODLITBÁCH

V PEVNEJ VIERE V BOŽIU MOC A OCHRANU!

(klikni na obrázok pre modlitby za konkrétne štáty napadnuté koronavírusom)