Vážení bratia a milé sestry.

 

Biblický text – Slovo Božie, ktoré nás bude sprevádzať počas tohto roka 2017 je napísané

v liste apoštola Pavla Rímskym v 14. kapitole vo veršoch 17 – 18.

 

„Lebo kráľovstvo Božie nie je jedenie a pitie, ale spravodlivosť, pokoj a radosť v Duchu Svätom.

Kto teda slúži Kristovi, je milý Bohu a v úcte u ľudí.“

 

Nech nám sú tieto verše napomenutím aj v povzbudením pre celý náš CZ. Amen