!!Vyhlásenie rozšíreného predsedníctva CZ Háj ku konaniu Služieb Božích od 20.12.2020!!

Drahé sestry a bratia,
po dôkladnom zvážení a vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu na celom území Slovenska a tiež v snahe konať múdro a zodpovedne pred Pánom Bohom a pred ľuďmi sme prijali toto rozhodnutie :
 1. Na 4. adventnú nedeľu, t.j. 20.12.2020 sa bude konať Spoveď s Večerou Pánovou a to nasledovne:
  Háj 8:30 (najmä pre ľudí z Hája a Čremošného),
  Háj 9:30 (pre ľudí z Turčianskych Teplíc),
  Dolná Štubňa 10:45,
  Horná Štubňa 14:00.
  Sedenie bude možné v každom druhom rade šachovnicovo. Maximálny počet ľudí je 25% kapacity kostola.
 2. Služby Božie sa počas vianočných sviatkov v období od 24. 12. 2020 do 10.1.2021 konať nebudú.
Služby Božie budete môcť sledovať buď v televízii, rozhlase alebo na Youtube kanáli nášho CZ či na našej internetovej stránke: www.ecavhaj.sk.

Prosíme vás, prijmite toto rozhodnutie s pochopením a oboznámte s týmito skutočnosťami aj ďalších členov cirkevného zboru, najmä seniorov. 

Prajeme vám v týchto dňoch Boží pokoj a pevnú vieru, že Pán Boh má všetko pevne vo svojich rukách.
Tomáš Lipovský, zborový farár
Branislav Záborský, zborový dozorca
Zuzana Lipovská, námestná farárka
Ladislav Adamovič, poddozorca
Branislav Páleš, predseda Hospodárskeho výboru