Drahí priatelia.

Mali sme požehnaný čas od veľkého piatku až po veľkonočný pondelok.

Zažili sme čas vrcholu pôstu a pokánia, kedy sme si uvedomovali dôležitosť Kristovej smrti, utrpenia pre naše hriechy a hlavne radosť z Jeho slávneho víťazstva nad smrťou, kde nám vydobil spásu.
Na veľkonočný pondelok sme mohli zažiť radosť počas Detských Služieb Božích.

Kristus vstal zmŕtvych HALELUJAH.