Drahí bratia a sestry.

Náš Pán farár nám poslal list pri odovzdávaní kňazského úradu. 
Dovoľujeme si ho zverejniť ku Vášmu povzbudeniu:

„Včera som odovzdal úrad v Háji. Ďalší už nemienim prevziať. Cestou z Hája sme sa zastavili v reštaurácii pod Turnianskym hradom. Krásne zapadalo Slnko. To je naša situácia… Prosíme, aby ste svojimi modlitbami nám pomohli mať krásnu jeseň života, aby sme aj takto mohli svedčiť o úžasnom Pánovi ktorým sme boli povolaní a ku ktorému sa uberáme.

Tešíme sa z celej našej rodiny. Tešíme sa z cirkevných zborov v Rankovciach a v Háji. Tam v nedeľu bude voľba brata Tomáša Lipovského. Tešíme s, že sme v Božích rukách.
Pozdravujeme vás a modlíme sa za všetkých vás.“