Drahí bratia a sestry v Kristu Pánovi našom.
 
Práve sme dokončili videoklip v ktorom je stručné zhodnotenie
nádhernej služby našich amerických misionárov Bevana a Laury Steinovcov
v roku 2016.
 
Pozrite si ho, nech je na povzbudenie
aj pre Vašu každodennú misiu vo Vašich rodinách…

 

https://www.youtube.com/watch?v=34xD7vapDCM