Drahí bratia a sestry v Pánu Ježiši Kristu.

Sme radi, že ako cirkevný zbor sme pomohli nemenovanej rodine, ktorá sa ocitla v núdzi.

Spolupodieľali sme sa na pomoci rodine, kde sa musel zakúpiť nový vykurovací kotol s bojlerom,
nakoľko táto rodina s deťmi zostali bez tepla a teplej vody.

Takto sme mohli aspoň z čiastky naplniť slova apoštola Jakuba:

Čo je platné, bratia moji, keď niekto povie, že má vieru, ale nemá skutky? Či ho (takáto) viera môže spasiť? Ak brat alebo sestra nemá odev a nedostáva sa im denný pokrm, a niekto z vás im povie: Choďte v pokoji, zohrejte a najedzte sa! Ale nedáte im, čo potrebujú pre telo, čo je to platné? Tak aj viera, ak nemá skutkov, je sama osebe mŕtva. Ale povie niekto: Ty máš vieru a ja mám skutky! Ukáž mi svoju vieru bez skutkov! Ja ti zo svojich skutkov ukážem vieru!“ Jakub 2:14-18.