Drahí priatelia…

V rámci vízie nášho CZ ECAV Háj „99 nestačí“, ktorú nájdete na https://www.ecavhaj.sk/vizia-ecav-haj/

Vás týmto srdečne pozývam na stretnutie s názvom
„Pošli ďalej…“
Na spoločný čas, rozhovory a hry.
Teším na Vás.
Dozorca CZ ECAV Háj.